ثبت نام بازدید کمربندی جنوب تهران

برای ثبت نام در این بازدید فرم زیر را پر کنید و سپس به درگاه پرداخت آنلاین منتقل خواهید شد.

هزینه ثبت نام برای این بازدید ۳ هزارتومان می باشد.
توجه: ظرفیت این بازدید محدود می باشد.