ثبت نام سمینار یک روزه جوش و اصول بازرسی جوش

انجمن علمی مهندسی عمران دانشگاه قم با همکاری سازمان نظام مهندسی استان قم برگزار می کند.

اصول بازرسی جوش

۱-شروع برگزاری سمینار آموزشی ۱۳ بهمن ۹۶ می‌باشد.

۲- ساعت برگزاری سمینار آموزشی روزجمعه (۸:۳۰ صبح الی ۱۴:۳۰ ) می‌باشد.

۳-مکان برگزاری سمینار سالن همایش دانشگده فنی مهندسی عمران دانشگاه قم می‌باشد.

۴-مدرس سمینار آموزشی مهندس عباسی هستند.
〰〰〰〰〰〰
سرفصل ها:

۱-انواع فرایندهای جوشکاری و دستور العمل های آن.
۲-جوشکاری قوس الکتریکی.
۳-انواع الکترودهای روکش دار.
۴-موقعیت های جوشکاری.
۵-شناخت انواع دستگاهها.
۶-انواع اتصالات جوشی.
۷-علائم و نشانه های جوش.
۸-بازرسی جوش.
۹-انواع عیوب جوش و دلایل پیدایش آنها.
۱۰-انواع آزمونهای غیر مخرب.
۱۱-رواداریهای ناپیوستگی جوش.

<<زمان ثبت نام به پایان رسیده است…>>